Wat bieden wij

WereldwijZ Kindercentrum bestaat uit een Kinderdagverblijf en een Buitenschoolse opvang (BSO)

Kinderdagverblijf:

Op het kinderdagverblijf bieden wij opvang aan kinderen van 0 tot 4 jaar. Wij doen dit volgens de Reggio Emilia visie. Er is veel aandacht voor expressie (creatief bezig zijn met allerlei materialen, zang, dans en toneel), natuurbeleving en kinderparticipatie. Meer over onze visie is te lezen onder de button: onze visie.

Peuterspeelgroep:

De peuterspeelgroep is bedoeld voor kinderen van 1,5 tot 4 jaar om samen te spelen, te leren en te ontdekken. Door de pedagogisch medewerkers wordt gekeken naar de ontwikkelingsgebieden en hoe ver het kind in die ontwikkeling is om gepaste activiteiten en materialen aan te bieden. Het kind wordt geplaatst in een stamgroep op maandag- of dinsdagochtend. Ouders/verzorgers hebben daarnaast de keuze uit de andere ochtenden om hun kind naar de peuterspeelgroep te brengen. Deze ochtenden worden vooraf bepaald maar kunnen in overleg gewijzigd worden.

Het is niet nodig om eten en drinken voor uw peuter mee te geven. Blijft uw kind tot 12.30 uur dan wordt er gezellig samen gelunched. Het eten en drinken voor deze groepen wordt door ons verzorgd. Wij bieden fruit en groente aan en limonade, vruchtensappen of melk. Speciale wensen i.v.m. allergieën kunt u aan ons door geven.

De peuters komen minimaal 1 dagdeel in de week en maximaal vijf dagdelen.

Een ochtend op de peuterspeelgroep bestaat uit 4 uur, van 08.30 tot 12.30 uur, incl. lunch.

Voor de peuterspeelgroep wordt een uurtarief berekend, er wordt dus 4 uur in rekening gebracht. Voor een tegemoetkoming in de kosten van de peuterspeelgroep kan kinderopvangtoeslag of gemeentelijke subsidie worden aangevraagd. De groepen bestaan uit maximaal 12 kinderen met altijd twee volwassenen op de groep.

Tijdens de schoolvakanties is de peuterspeelgroep gesloten.

Buitenschoolse opvang:

De buitenschoolse opvang (BSO) betreft voorschoolse opvang (VSO), dus de uren voordat de basisschool van start gaat en naschoolse opvang (NSO), de uren in de middag als de basisschool uit is en de ouders nog werkzaam zijn.

VSO bieden wij aan vanaf 06.30 uur.

Kinderen die voor 08.00 uur worden gebracht bieden wij een gezond ontbijt aan.

De kinderen worden door de ouder naar de VSO gebracht en wij zorgen er voor dat de kinderen op tijd op school zijn.

U kunt voor deze opvang kinderopvangtoeslag aanvragen bij de belastingdienst.

De NSO is voor de uren na schooltijd (vanaf 12.30 of 14.00 uur) Wij bieden opvang tot 19.00 uur. De kinderen worden door ons van school gehaald en naar de opvang gebracht. Er wordt gezorgd voor eten en drinken als de kinderen uit school komen en voor een uitgebreid activiteitenprogramma. Wordt uw kind na 18.00 uur opgehaald dan maken wij, samen met uw kind, een gezonde warme maaltijd.

Voor NSO betaalt u per half uur, dus alleen de tijd die u nodig heeft. Voor deze vorm van opvang kunt u, bij de belastingdienst, kinderopvangtoeslag aanvragen.

Vakantie- en vrije dagen opvang is voor ouders die gebruik maken van de VSO en/of NSO. Heeft uw kind een vrije (studie) dag van school of vakantie maar moet u gewoon naar uw werk? Dan kunt u uw kind bij ons brengen. Wij zijn deze dagen geopend vanaf 06.30 uur tot 19.00 uur.

Wij bieden uw kind een uitgebreid activiteitenprogramma waarbij wij veel naar buiten gaan en met thema's werken.

Uiteraard verzorgen wij ook dan het eten en drinken voor uw kind.

Copyright © 2016-2022 wifir3.com.com